Pristagare 2018

with Inga kommentarer

Bild: Samtliga pristagare Stoorfesten 2018.

Kvällen började med mingel och sedan prisutdelning i biografen på Medan. Konferencier för prisutdelningen var Sofie From.

Under kvällen delas följande utmärkelser ut: Axetstipendiet, Årets nyföretagare, Årets Näringslivspris, Norsjöambassadör, Alm-medaljen, Ledarstipendiet, NIDS-priset, Hederspris Turism, Stipendium Norsjö Motorsällskap.

Efter prisutdelning middagsbuffé på Walters Kök och sedan Mannish Boys på scen.

Pristagare 2018

Norsjö kommuns utmärkelse Norsjöambassadör

Karin Fällman Stenlund

Prisutdelare: Sam Venngren, Kommunfullmäktiges ordförande och Mikael Lindfors, Kommunstyrelsens ordförande

motivering

Årets Norsjöambassadör är en engagerad och drivande person som har mångårig erfarenhet av arbete inom turismen. Med glöd och vilja har hon verkat för att vårt område ska bli välbesökt av turister både från Sverige men även utlandet. Årets Norsjöambassadör har en stadigvarande plattform där hon hjälper till att sprida ett positivt budskap om Norsjö kommun. Med kontakter både inom och utanför kommunen kommer Karin att bli en riktigt bra ambassadör för Norsjö kommun.

Handelsbanken och Norsjöbygdens Företags utmärkelse Axetstipendiet 

Maria Stenman, Norsjö Hårstudio AB

Prisutdelare: Patrik Lindgren vice ordförande Norsjöbygdens Företag och Dorina Larsson, sekreterare Norsjöbygdens Företag

motivering

Årets pristagare har verkat under lång tid och hela tiden utvecklat företaget. En duktig och driftig yrkeskvinna som hänger med i mode och trender samt har koll på ekonomin. Med trygg hand och passion för yrket har många nöjda kunder fått hjälp till förändring. Håller sig ständigt uppdaterad genom utbildningar och kurser. En mästare inom sitt yrke, vilket hon har bevis på.

Norsjö Idrott i Samverkan NIDS-priset 

Norsjö IF. Priset togs emot av Chatrine Eklund

Prisutdelare: Ivan Harnesk, ordförande

NIDS priset 2018 går till en förening med gamla anor och med stark framtidstro.
Föreningen spelar en viktig roll både på plan och i samhället,
de har alltsedan kommunen började ned flyktingmottagning varit – och är – en stark kraft i integrationsarbetet.
Förhoppningsvis blir föreningen inte som filmtiteln ” Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann.”

Styrelsen i NIDS är otroligt glada över att få ge årets NIDS-pris till ett snart 100-års jubilerande Norsjö IF.

Norsjö kommuns utmärkelse Årets Näringslivspris 

Novicom data, Patrik Lundgren

Prisutdelare: Beatriz Axelsson, tillväxtchef och Mikael Lindfors kommunstyrelsens ordförande

Årets Näringslivspris tilldelas ett företag i kommunen som under många år spelat en viktig roll för handeln i Norsjö kommun. Vinnaren utmärker sig med en hög servicenivå och kvalité på sina tjänster och produkter. Vinnaren har dessutom med framgång utvecklat sitt företag i konkurrens mot internet-handeln.

 Norsjö kommuns utmärkelse Alm-medaljen

Adam Jacobsson

Prisutdelare: Sam Venngren, Kommunfullmäktiges ordförande och Mikael Lindfors, Kommunstyrelsens ordförande

Årets pristagare för Alm-medaljen har inte tävlat speciellt länge men har gjort stor succè på kort tid. Den här personen har tagit tre SM-tecken under åren, 2016, 2017 och 2018. Inskriptionen på ALM-medaljen stämmer väl in på denna person med orden SEGHET, UTHÅLLIGHET, TJURIGHET.

Årets pristagare har en gedigen meritlista enligt följande resultat:
SM- guld 2016 Gnosjö
Svenskt rekord, 195 kg, i klassisk bänkpress tävlande i 105 kg- klassen, junior.
SM- guld 2017 Borås
217,5 kg i klassisk bänkpress tävlande i 120 kg-klassen, senior.
SM- guld 2018 Helsingborg
230 kg i klassisk bänkpress tävlande i 120 kg-klassen, senior.

Norsjöbygdens Företags utmärkelse Årets nyföretagare

Åke Westermark och Anders Jonsson, WJ Snickerier

Pristutdelare: Peder Carlzon ordförande Norsjöbygdens Företag och Dorina Larsson, sekreterare Norsjöbygdens Företag

Motivering
En epok i Norsjö kommun gick i graven, men dessa två personer med gediget yrkeskunnande såg möjligheterna och startade eget. Med en miljövänlig produkt som håller hög kvalité levererar de en kostnadseffektiv lösning. Det nystartade företaget har idag förutom ägarna två personer anställda och god beläggning. Ägarna ser positivt på framtiden och vi följer med spänning fortsatt utveckling.

Norsjö kommuns utmärkelse Ledarstipendiet 

Bengt Söderberg

Prisutdelare: Sam Venngren, Kommunfullmäktiges ordförande och Mikael Lindfors, Kommunstyrelsens ordförande

Stipendiaten är en mångsysslare med erfarenhet och kunskap inom fotboll, hockey, hästsport samt motorsport. Han är en engagerad ledare som bemöter och stöttar våra ungdomar med respekt och tillit. En annan god egenskap är att han ständigt brinner för våra ungdomar och de sporter de försöker utvecklas i. Med sina erfarenheter har han en fantastisk förmåga att kunna lyfta ett helt fotbollslag när de exempelvis möter motgång. Genom sin position inom motorsporten har stipendiaten under åren rest en del utanför kommunen och bekantat sig med kända motorsportprofiler. Genom sitt engagemang har han indirekt marknadsfört kommunen och satt Norsjö på kartan.

Stipendium Norsjö Motorsällskap 

Hedvig Dahlberg

Prisutdelare Ola Lundmark, ordförande Norsjö Motorsällskap och Sofie From

Hederspris Turism

Thorbjörn Holmlund

Prisutdelare: Karin Fällman Stenlund, Gold of Lapland, Sam Venngren, Kommunfullmäktiges ordförande och Mikael Lindfors, Kommunstyrelsens ordförande

Thorbjörn Holmlund har med sina visioner, sitt mod, sin härliga personlighet och sitt driv medverkat till att sätta Norsjö på kartan för besökare från när och fjärran. Han har i Svansele med omnejd förverkligat sina drömmar och år efter år byggt upp anläggningar med skog och natur som tema. Han har på sitt alldeles egna sätt berättat sina historier och delat med sig av sin kunskap på den karakteristiska ”bredbondskan” och har alltid levererat ett fantastiskt gott bemötande.

Med detta hedersomnämnande vill Norsjö kommun och Gold of Lapland uttrycka sin stora tacksamhet för allt Thorbjörn Holmlund bidragit till.