UTMÄRKELSER

with Inga kommentarer
Följande utmärkelser kan delas ut på Stoorfesten:

ÅRETS FÖRETAGARE

foretagare delas ut till en företagare som utfört en prestation i sin kommun och som fungerar som en förebild för andra företagare. Kriterier: Inneha ett betygande ägande av företaget aktivt driva och ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras ha uthålligt god lönsamhet inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar. Vinnaren går vidare till regionfinalen.
Utmärkelsen delas ut av Företagarna

AXET-STIPENDIET För att stötta det kvinnliga företagandet instiftades stipendiet 1992 av kvinnoprojektet Axet. Axetstipendiet tilldelas en kvinna i Norsjö kommun som genom sitt företagande är en förebild för andra företagande kvinnor.
Norsjöbygdens Företag och Handelsbanken Norsjö delar ut stipendiet på 5000 kr.

NORSJÖAMBASSADÖR Ambassadörsutnämningen är en hederstitel och är inte tidsbestämd. Ambassadören ska främja Norsjö kommuninvånares intressen och verka för goda förbindelser samt uppfylla någon/några av nedanstående kriterier:

  • känna engagemang för Norsjös utveckling i flera avseenden. • vara väl känd och respekterad inom sitt yrkesområde. • inneha en stadigvarande plattform för att sprida ett positivt budskap om Norsjö.
    Utmärkelsen delas ut av Norsjö kommun

NÄRINGSLIVSPRISET Priset delas ut till ett företag i kommunen. Verksamheten ska vara lönsam. Senaste årsbokslutet ska visa på positiva siffror. Verksamheten har anställda, arbetar aktivt för att minska miljö- och klimatpåverkan i sin verksamhet, är kreativ, nytänkande och nyskapande. Bolaget arbetar för ökad jämställdhet, mångfald, utveckling och tillväxt. Är en god samhällsambassadör som stimulerar och kommunicerar handelskraft och engagemang.
.Utmärkelsen delas ut av Norsjö kommun

ÅRETS NYFÖRETAGARE Pristagare är ägare till ett nystartat Företag i Norsjö kommun. Företagaren ska vara en bra förebild, visa mod och engagemang. Potential till långsiktig lönsamhet och framgång. Utmärkelsen delas ut av Norsjöbygdens Företag.

NIDS PRISET är ett föreningspris. Vinnarna utses av Norsjöidrotten i samverkans styrelse och delas ut till förening, medlem i NIDS, som bedriver ungdomsverksamhet.

ÅRETS FÖRETAGSAMBASSADÖR Bastuträsk företagarförening delar ut priset. Kriterier: Tillväxt/utveckling/expansion, Bidragande till samhället/kommunen, Stabilt, Gott bemötande med hög servicenivå, Ambassadör såväl som för samhället med också över kommungräns.

KULTURSTIPENDIET Norsjö kommun delar vartannat år ut ett kulturstipendium på 6000 kr för att hedra goda kulturinsatser inom kommunen. Målgruppen är enskilda personer, grupper, föreningar och organisationer.

LEDARSTIPENDIET Ledarstipendium delas ut vart annat år till ledare inom barn- och ungdomsverksamhet i Norsjö kommun. Stipendiesumman är avsett att uppmuntra förtjänstfullt arbete och ett uttryck för uppskattning av god ledargärning. Kommunstyrelsen har att fördela 5 000 kronor vartannat år. Kommunstyrelsen utser en, två eller tre stipendiater.

GESÄLLBREV Branschens yrkesbevis som visar att personen har utbildat sig och avlagt branschens behörighetsprov gesällprovet. Delas ut när någon uppfyllt kraven för gesällbrev.

ALM-MEDALJEN
Delas ut till en individuell idrottsprestation med speciellt utmärkande karaktär. Kan även tilldelas person som utgör en del av en lagsport.
Utdelas av allmänna utskottets ordförande vid lämpligt tillfälle året efter aktuellt verksamhetsår. Detta kan innefatta t.ex. Nationaldagen, gala, evenemang eller kommunfullmäktiges sammanträde. Tillfället bestäms i samråd med mottagaren. Nomineringar till Alm-medaljen kan komma från medborgare, Norsjö kommuns medarbetare eller från förtroendevalda. Alm medaljen utdelas endast vid särskilda idrottsprestationer.

HEDERSPRIS kan delas ut till någon/några som gjort en betydande insats inom Norsjö kommun.

ÅRETS GULDKANT utmärkelsen delas ut av Gold of Lapland